Our Blog

இரத்த பூமி - 20


இரப்பாளி என்பவன் உண்மையா?


கடல் புரத்தானின் சொந்தங்களுக்கு....!

இரப்பாளியின் முடிவு காலம் நெருங்கிவிட்டது ஆனாலும் காலம் கடந்து என் கண்களுக்குள் தட்டுப் பட்டதனால் அவனது முடிவு அகோரமாகத்தான் இருக்கும். என் எழுத்துக்களை வாசித்தவரும் நேசித்தவரும் இரப்பாளி என்பவன் உண்மையா? நடந்ததா? என எதிர்மறையாய் யோசித்தவருக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டியுள்ளது

மனிதம் பொதுவானது பரிணாமபட்ட மனிதமே மனித நேயத்திற்க்கு விதையானது தப்பி பிழைத்தல், தற்காத்தல், காரணங்களுக்காக மிருகங்களிடம் போராடிய மனிதன் மனிதர்களுக்குள்ளும் போராடினான். போர், படை, ஆதிக்கம் என நாகரீகங்கள், பேரரசுகள் உருவாகின. விஞ்ஞான யுகமானாலும் அன்றுதொட்டு இன்றுவரை இது தொடரதான் செய்கிறது.

குறிப்பாக பரதகண்டத்தில் மாத்திரமே இனக்குழுக்களாக நிறத்தால் மதத்தால், மொழியால் கூறுகூறாக பிரிக்கப்பட்ட களமாக மாறி போய்கிடக்கிறது. இந்நிலையில் உலகமே கைபேசியால் கைவசம் வந்தபிறகு இணையதளம் எல்லாவற்றையும் இணைத்தபிறகு தேடுதல்கள் ஒன்றும் கடினமல்ல.

நான் என்னைபற்றி...

என் குடும்பம் பற்றி...

என் ஊர் பற்றி...

என் இனம் பற்றி ....

தேடி தேடி தெரிந்து கொண்டவற்றையே ..... பூட்டி வைக்க மனதில்லாது புதுசாக எழுதவந்தேன். தேடும் போதெல்லாம் புதையலாய் எனக்கு கிடைத்தது. ஆம் நான் பாக்கியம் பெற்றவன். ஒழிக்கப்பட்ட வரலாற்றை முதல் முதலாக பாமர பரதவனுக்கு பறைசாற்றினேன். தொண்மையான பரத சமூக வரலாறுகள் மதத்தால் மறைக்கப்பட்டன பிற மதத்தால் மறுக்கப்பட்டன. சுற்றிசூழ் சகோதர சொந்தங்களால் ஒழிக்கப்பட்டன. 

ஆனாலும் காலத்தின் எச்சத்தில் மிஞ்சிய துருப்புகளைக் கொண்டு தூராய்ந்து கிடைத்த புதையலே இரப்பாளி. நுனி நூல் பிடித்து கண்டதை களமாக்கினேன். இப்போது இந்த நூல்கண்டு உங்களிடமே ஒப்படைக்கிறேன்.

இதுபோல பலவற்றை தேடுங்கள். பயனுள்ள பரதவ வம்சத்து உண்மையான தகவல்களை பரப்புங்கள். வரலாற்றில் விலாசம் இல்லாதவர் எல்லாம் அடுத்தவரின் முகவரியை கபளீகரம் செய்து மாயையை உருவாக்கும்போது கண்டமே தனதாக கொண்ட பாண்டியரினம் பாடுபட்டு பகுக்கப்பட்டு கிடக்கலாகாது.

50 ஐ தாண்டிய எனக்கு விசைபலகை அறியாத எனக்கு ஒருபக்கம் எழுதுவதற்கே ஏழு நாட்கள் ஆகும். பரதவ இளந்தலைமுறையே எழுந்து வா.... ஏதாவது செய்.....

நான் வாழும் காலத்திலேயே என் பரதசமூகம் இதுதான் இப்படித்தான் என்பதனை எனக்கும் என் தலைமுறைக்கும் நிருபிக்கவேன்டும். புதையலாய் கொட்டிகிடக்கிறது ஏராளம் தேடு தேடு.... இதோ என் பேனாவுக்கு மை வார்த்தவர்கள்.

------------------------------------------------------------------
MARITIME HISTORY OF THE PEARL FISHERY COAST WITH SPECIAL REFERENCE TO THOOTHUKUDI DOCTOR OF PHILOSOPHY


IN HISTORY By 
Sr. S. DECKLA

The Third Expedition (1553) Vitthalaraya wanted to subjugate the Portuguese completely, since they were still the lords of the pearl fisheries. This time he formed an alliance with a Muslimpirate Irapali, a subject of the Zamorin, in order to attack the Fishery Coast by sea. Punnaikayal being the capital of the Portuguese settlements became the target of their attack Manoel Rodriguez Coutinho, the captain had a tough time and both Vitthala and Irapali took possession of the town together with the fort. 

Irapali then issued a proclamation to all the inhabitants of the coast announcing the end of the Portuguese rule. He invited all to become disciples of the Prophet unless they preferred to feel the edge of the Muslim sword. Gil Fernandez de Carvalho, the captain of Cochin arrived on the Fishery Coast with a huge galliot – three lighters and one sloop. He slaughtered several Muslims with the help of the Marava chieftain After this victory, Gil Fernandez straight away (page166) went to Punnaikayal to rescue Coutinho, his family, soldiers and Fr. Henrique Henriques.

A hundred thousand fanams were demanded as ransom. Gil Fernandez found himself unable to accede to this and sent a secret message to Ramaraya in Vijayanagar asking for his favour to liberate the captives. An order finally came to Vitthala to hand over the captives to Gil Fernandez and this was done at Thoothukudi. 

Vitthala however demanded from the captain, the sum of a thousand pardaus which was partly paid by the Christians of the Fishery Coast. It was probably after this expedition that the whole of the fishery Coast agreed to pay a small portion of the catch of a day’s fishing to the Nayak of Madurai which accounted to ten thousand pardaus every year. (page167)

இன்னும் உண்டு……………………..
முஸ்லிம்களும் தமிழகமும் நூலில் ...
........கடல் புரத்தான்.........

No comments:

Post a Comment

Heritage Vembaru Designed by Vembarians | Copyright © 2014 - Published By Heritage Vembaru

Theme images by richcano. Powered by Blogger.